Причината за „червения картон” е, че си паркирал(а) лошо и си причинил(а) неудобство.

Традиционните начини да ти бъде обърнато внимание върху горното включват:

Е, ние решихме да дадем на засегнатата страна - останалите шофьори и пешеходци - право на отговор и средство да реагира, без да нанася трайни щети по твоето имущество. За целта започнахме кампанията "...като идиот!"

НИЕ НЕ МИСЛИМ, ЧЕ ТИ СИ ИДИОТ. В същото време обаче не сме съгласни, че трябва да толерираме твоето некоректно поведение като шофьор(ка) и да понасяме безропотно неудобствата, причинени от неправилното ти паркиране.

Повече за същината на проблема.